Κύκλοι Διαγωνισμάτων

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της εκπαίδευσης έχουμε εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Φροντιστηρίου τρεις Κύκλους Διαγωνισμάτων των πέντε εβδομάδων ο καθένας. Με τον τρόπο αυτόν έχουμε καταφέρει να εξετάζονται οι μαθητές μας αλλά και να υπάρχει και το σωστό χρονοδιάγραμμα:

  1. Για την επαρκή προετοιμασία τους για το μάθημα που εξετάζονται,
  2. Για την αναγκαία ξεκούρασή τους εφόσον ανάμεσα σε κάθε Κύκλο υπάρχει ένας μήνας κενό,
  3. Για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα αποτελέσματά τους.

Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Η γνώμη σας, οι γνώσεις σας για τα παιδιά σας αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο του δασκάλου.

Το Φροντιστήριο προγραμματίζει ετησίως τρεις συναντήσεις Γονέων όπου ενημερώνεστε για την γραπτή επίδοση των παιδιών σας στα Διαγωνίσματά μας καθώς και για την πρόοδό τους. Επίσης κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Καθηγητές των παιδιών σας όποτε το κρίνετε αναγκαίο.