Πανεπηστημιακά Τμήματα

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και τρία χρόνια  διοργανώνει προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν).

Διδακτικό Προσωπικό

Όλοι οι καθηγητές του Φροντιστηρίου που διδάσκουν κατέχουν Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο του μαθήματος για το πανεπιστήμιο Πειραιά και πολύ έμπειρους καθηγητές για την Α.Ε.Ν.

Οργάνωση Τμημάτων

> Ολιγομελή τμήματα στα οποία παρέχεται έντυπο υλικό με Θεωρία και Ασκήσεις.

>Ατομικά μαθήματα για φοιτήτριες και φοιτητές που ζητούν αποκλειστικότητα λόγω περιορισμένου χρόνου, ιδιαίτερων απαιτήσεων…

>Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές του ίδιου τμήματος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και δεν είναι διατμηματικά. Κλειστά τμήματα για ομάδες φοιτητών.

>Η οργάνωση των μαθημάτων και η διδασκόμενη ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου τμήματος ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

>Επαναληπτικά μαθήματα πριν τις τελικές εξετάσεις.

Αιτήσεις Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των μαθημάτων καθώς και η εξασφάλιση διαθέσιμων ωρών από τους διδάσκοντες.

Οι μόνοι που παρέχουμε εγγύηση επιτυχίας!!!

Φροντιστήριο Πολυτοπο