Έχουμε επίκεντρο τον μαθητή ως ξεχωριστεί προσωπικότητα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητές του και στηριζόμαστε στην συνειδητή αντίδραση της επιφανειακής εκπαίδευσης.

Επιδιώκουμε ο μαθητής να αγαπήσει την γνώση, να αποκτήσει ικανότητα κρίσης και συνδυαστικής σκέψης, να αναπτύξει τις δυνάμεις του θέτοντας και πραγματοποιώντας τους στόχους του.

Αλλάζουμε. Ακούμε τις ανησυχίες των μαθητών μας. Μοιραζόμαστε τα προβλήματά τους. Στηρίζουμε τα όνειρά τους. Δυναμώνουμε τις φιλοδοξίες τους.

Επιβραβεύουμε την πρωτότυπη σκέψη των μαθητών μας. Ενθαρρύνουμε την αναζήτηση υψηλών στόχων.

Καλλιεργούμε στους μαθητές μας τη θέληση για επιτυχία. Τρέφουμε την ορμή να πετύχουν τον στόχο τους. Δυναμώνουμε την αντοχή τους για τον δύσκολο αγώνα που θα επιλέξουν.

Τέσσερις δεκαετίες το ΠΟΛΥΤΟΠΟ υπηρετεί τον χώρο της εκπαίδευσης. Σεβόμαστε αυτή την παράδοση και την συνεχίζουμε.