Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα

(Νέο) Εκπαιδευτικό Σύστημα

Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ’ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου.

➢ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

    •  Μαθήματα γενικής παιδείας και
    •  Τρεις ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού με πέντε επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.

➢ Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα, αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα, τα οποία διδάσκονται σε 15 ώρες.

➢ Τα μαθήματα γενικής παιδείας θα διδάσκονται σε 17 ώρες.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το αρχείο pdf με το (νέο) σύστημα, που δημιουργήσαμε για εσάς, ώστε να σας βοηθήσουμε να το κατανοήσετε καλύτερα… Ευχαριστούμε!

Πατήστε ΕΔΩ