Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πανεπιστήμιο Πειραιά (Πα.Πει.)

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και τρία χρόνια  διοργανώνει προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος.

Κατάλογος ανά τμήμα του πανεπιστημίου με τα διδασκόμενα μαθήματα:

Διεθνών Σπουδών

> Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

> Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

> Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

> Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

> Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

> Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

> Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

>Τμήμα Πληροφορικής

>Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διδακτικό Προσωπικό

Όλοι οι καθηγητές του Φροντιστηρίου που διδάσκουν κατέχουν Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο του μαθήματος.

Οργάνωση Τμημάτων

> Ολιγομελή τμήματα στα οποία παρέχεται έντυπο υλικό με Θεωρία και Ασκήσεις.

>Ατομικά μαθήματα για φοιτήτριες και φοιτητές που ζητούν αποκλειστικότητα λόγω περιορισμένου χρόνου, ιδιαίτερων απαιτήσεων…

>Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές του ίδιου τμήματος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και δεν είναι διατμηματικά. Κλειστά τμήματα για ομάδες φοιτητών.

>Η οργάνωση των μαθημάτων και η διδασκόμενη ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου τμήματος ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

>Επαναληπτικά μαθήματα πριν τις τελικές εξετάσεις.

Αιτήσεις Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των μαθημάτων καθώς και η εξασφάλιση διαθέσιμων ωρών από τους διδάσκοντες.

Οι μόνοι που παρέχουμε εγγύηση επιτυχίας!!!

Φροντιστήριο Πολυτοπο