Α’ Λυκείου

 Χειμερινό Πρόγραμμα σπουδών Α’ Λυκείου

 Όπως ήδη γνωρίζετε στην Α΄ τάξη Λυκείου εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα σπουδών για το Νέο Λύκειο.

Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν:

   • Αλλαγές και
   • Καινοτομίες ,

Αλλαγές υπάρχουν:

  •  στη διδακτέα ύλη
  •  στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης ορισμένων μαθημάτων

Καινοτομία είναι η εκπόνηση δύο (2) ερευνητικών εργασιών (project) από τους μαθητές.
Κατά την εκπόνηση των εργασιών οι μαθητές ασκούνται στην αναζήτηση κατάλληλου υλικού, τη διεξαγωγή έρευνας, τη σύνθεση μελέτης και την παρουσίασή της. Οι εργασίες περιλαμβάνουν χρήση της Τεχνολογίας και του Διαδικτύου.

Το Φροντιστήριό μας έχει έγκαιρα προετοιμαστεί τόσο στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, όσο και στο διδακτικό υλικό που παρέχει στους μαθητές μας, ώστε να ανταποκριθεί στις αλλαγές που σημειώνονται. Ειδικότερα για την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας παρέχει υποστήριξη:

  •  Με τη διδασκαλία από καταρτισμένους στο αντικείμενο αυτό εκπαιδευτικούς, πέραν του κανονικού ωραρίου.
  •  Με την διαδικτυακή επικοινωνία μέσω συγκεκριμένου προγράμματος.
  • Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως:
  •  Στην προσωπική επαφή ανά δεκαπενθήμερο των μαθητών με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τον έλεγχο και την οργάνωση των εργασιών τους.

 

 

1

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση… Ευχαριστούμε!