Τ.Ε.Ι Αθήνας

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Αθήνας.

Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος.

Διδακτικό Προσωπικό 

Όλοι οι καθηγητές του Φροντιστηρίου που διδάσκουν κατέχουν Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο του μαθήματος.

Οργάνωση Τμημάτων

> Ολιγομελή τμήματα στα οποία παρέχεται έντυπο υλικό με Θεωρία και Ασκήσεις.

>Ατομικά μαθήματα για φοιτήτριες και φοιτητές που ζητούν αποκλειστικότητα λόγω περιορισμένου χρόνου, ιδιαίτερων απαιτήσεων…

>Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές του ίδιου τμήματος του Τ.Ε.Ι Αθήνας και δεν είναι διατμηματικά. Κλειστά τμήματα για ομάδες φοιτητών.

>Η οργάνωση των μαθημάτων και η διδασκόμενη ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου τμήματος ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

>Επαναληπτικά μαθήματα πριν τις τελικές εξετάσεις. 

Αιτήσεις Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των μαθημάτων καθώς και η εξασφάλιση διαθέσιμων ωρών από τους διδάσκοντες. 

Οι μόνοι που παρέχουμε εγγύηση επιτυχίας!!!

Αν παρακολουθήσεις όλες τις διδακτικές ώρες και δεν περάσεις το μάθημα, τις επαναλαμβάνεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Φροντιστήριο Πολυτοπο

Published in category:
Share the story:

Αφήστε μια απάντηση

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>