Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και τρία χρόνια  διοργανώνει προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Α.Ε.Ν. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη στην ύλη του συγκεκριμένου …continue reading Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πανεπιστήμιο Πειραιά (Πα.Πει.) Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και τρία χρόνια  διοργανώνει προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις …continue reading Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τ.Ε.Ι Πειραιά

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Πειραιά. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη …continue reading Τ.Ε.Ι Πειραιά

Τ.Ε.Ι Αθήνας

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη …continue reading Τ.Ε.Ι Αθήνας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη …continue reading Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Μετσόβιου. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη στην …continue reading Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για …continue reading Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πάντειο

Το Φροντιστήριο Πολύτοπο εδώ και δυο χρόνια  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για τα μαθήματα εξαμήνου για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Παντείου. Τα τμήματα προετοιμασίας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές της ίδιας Σχολής / Τμήματος (δεν είναι διατμηματικά) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη στην ύλη …continue reading Πάντειο