Ο.Δ.Ε.

Μαθήματα που διδάσκονται ανάλογα με την κατηγορία που κατατάσσονται!

Λογιστικά

 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική 1
 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 2
 3. Ανάλυση Κόστους 1
 4. Ανάλυση Κόστους 2
 5. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 6. Διοικητική Λογιστική
 7. Διεθνής Λογιστική
 8. Λογιστική Εταιριών
 9. Λογιστικό Σχέδιο
 10. Ελεγκτική

 

Μαθηματικά

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Μαθηματικά ΙΙ
 3. Γραμμική άλγεβρα
 4. Επιχειρησιακή έρευνα
 5. Ποσοτική Ανάλυση

 

 

 

 

 

Στατιστική

 1. Πιθανότητες Ι
 2. Πιθανότητες ΙΙ
 3. Στατιστική Ι
 4. Στατιστική ΙΙ (έλεγχος υποθέσεων)
 5. Οικονομετρία Ι
 6. Οικονομετρία ΙΙ

 

 

 

 

Οικονομικά

 1. Μακροοικονομικού Ι
 2. Μακροοικονομική ΙΙ
 3. Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
 4. Μικροοικονομική Ι
 5. Μικροοικονομική ΙΙ

 

Χρηματοοικονομικά

 1. Χρηματοοικονομικά μαθηματικά
 2. Χρηματοοικονομική διοικητική
 3. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 4. Χρηματοοικονομική θεωρία
 5. Παράγωγα

Τεχνολογικά

 1. Στοιχεία τεχνικής μηχανικής
 2. Στοιχεία μηχανικής υλικών.
 3. Στοιχεία μηχανών
 4. Ηλεκτροτεχνία